อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาล ร้องกวาง จ.แพร่

อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาล ร้องกวาง                

แล้วเสร็จ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มูลค่างาน 34,678,600 บาท

บริษัท เอ็น.เอส.ซี ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด
229/5 หมู่1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053-800299 แฟกซ์. 053-141065
อีเมล์
nscivil@hotmail.com

Today
12

This Month
1,045

Total
35,630
Copyright : 2015 Nscdevelopment
Design By Cw.in.th