ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

แล้วเสร็จ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่างาน 46,000,000 บาท

บริษัท เอ็น.เอส.ซี ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด
229/5 หมู่1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053-800299 แฟกซ์. 053-141065
อีเมล์
nscivil@hotmail.com

Today
10

This Month
1,045

Total
35,628
Copyright : 2015 Nscdevelopment
Design By Cw.in.th