โชว์รูม ฟอร์ด จ.สิงห์บุรี

งานก่อสร้าง โชว์รูม ฟอร์ด สิงห์บุรี

แล้วเสร็จ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  มูลค่างาน 69,770,638 บาท

บริษัท เอ็น.เอส.ซี ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด
229/5 หมู่1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053-800299 แฟกซ์. 053-141065
อีเมล์
nscivil@hotmail.com

Today
8

This Month
1,045

Total
35,626
Copyright : 2015 Nscdevelopment
Design By Cw.in.th