เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ เอ็น ดีเวล๊อปเมนต์  จำกัด

ที่อยู่
229/5  หมู่ 1 ซอย  1  ถนนมหิดล  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
เบอร์โทรศัพท์ : 053 - 800299  , 086 - 4314143 , 086 – 4314144
โทรสาร : 053 – 141065
อีเมล : nscivil@hotmail.com

ความเป็นมา
บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ เอ็น ดีเวล๊อปเมนต์  จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจด้าน รับเหมาก่อสร้าง  เมื่อปี พ.ศ. 2554 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง  โรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และงานโยธา  ตลอดจนให้คำปรึกษางานก่อสร้างทุกรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าเจ้าของงานได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของงาน   ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าให้เติบโตขึ้นมาอย่างน่าภาคภูมิใจ  เราให้บริการลูกค้าของเราด้วยความจริงใจอย่างดีเยี่ยมเสมอมา โดยเน้นตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง   ความเข้าอกเข้าใจ  และหยั่งถึงความต้องการของลูกค้า
จากประสบการณ์อันมากมายและความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างทำให้เรามีความสามารถค้นหาความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคใหม่ๆในการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพ มาใช้ในงานก่อสร้าง และการบริหารโครงการต่าง ๆ เพื่อการส่งมอบงานต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามเวลาที่กำหนด

ลักษณะของธุรกิจ   
- งานก่อสร้างถนน
- ก่อสร้างโรงงาน , อาคารสำนักงาน , ที่พักอาศัย
- งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร
- งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ
-  งานระบบสุขาภิบาล
-  งานระบบป้องกันอัคคีภัย

การก่อสร้าง
     เมื่อเรารับดำเนินงานโครงการใดๆ ก็ตาม โครงการนั้นจะถูกสร้างด้วยความตั้งใจจริงอย่างรวดเร็วและด้วยคุณภาพสูงสุด เรามีผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญและรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าและคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพและเวลาเป็นหัวใจสำคัญ

การดูแลรักษา
     เราให้ความเอาใจใส่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้โครงการสมบูรณ์พร้อมสรรพ เมื่อโครงการได้
ถูกส่งมอบสู่มือลูกค้าแล้วพวกเรามีทีมงานที่พร้อมให้การตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเรียกร้องให้เข้ามาดูแลรักษา

การประกันคุณภาพ
     เราให้คำมั่นต่อการประกันคุณภาพ และให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของเราอย่างเต็มที่ว่าความต้องการของพวกเขาจะได้รับความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอโดยพวกเราได้ประสานคุณภาพของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


บริษัท เอ็น.เอส.ซี ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด
229/5 หมู่1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053-800299 แฟกซ์. 053-141065
อีเมล์
nscivil@hotmail.com

Today
26

This Month
492

Total
33,687
Copyright : 2015 Nscdevelopment
Design By Cw.in.th